Επιχειρήσεις / Φορείς

Συνεισφέρετε στην ανάπτυξη του μελλοντικού ανθρώπινου δυναμικού μας

Συμμετοχή Επιχειρήσεων & Φορέων στο Πρόγραμμα Mentoring

Το mentoring νέων ανθρώπων βρίσκεται στην τομή των αναγκών της κοινωνίας και των στρατηγικών ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

Η υιοθέτηση ενός προγράμματος mentoring από μια επιχείρηση της δίνει τη δυνατότητα να εκδηλώσει έμπρακτα και να συνεισφέρει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του μελλοντικού ανθρώπινου δυναμικού, να αναπτύξει τις σχέσεις της με τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και να ενδυναμώσει την εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων της και την αυτοδέσμευσή τους μέσα από τη δραστηριοποίησή τους με ένα τρόπο που προσδίδει νόημα στους ίδιους.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Mentoring Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ενθαρρύνοντας τα στελέχη τους να αναλάβουν το ρόλο του Mentor για ένα φοιτητή ή απόφοιτο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μπορούν να το συμπεριλάβουν στα προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (CSR) που υλοποιούν.

Είμαστε στη διάθεσή σας να συζητήσουμε τις δυνατότητες συνεργασίας, ώστε η επιχείρησή σας να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Mentoring Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προκειμένου με τη συμβολή σας να πολλαπλασιάσουμε τις δυναμικές σχέσεις mentoring που δημιουργούμε.