Ενημερωτικό έντυπο για το Πρόγραμμα Mentoring Π.Ι.

Μπορείτε να κατεβάσετε (σε μορφή PDF) το Ενημερωτικό έντυπο που παρουσιασιάζει συνοπτικά το Πρόγραμμα Mentoring Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:

mentoring-uoi_presentation

Ενημερωτικό έντυπο για το Πρόγραμμα Mentoring Π.Ι.

Comments are closed.