ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MENTORING ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Στο σταυροδρόμι της εκπαίδευσης, της αγοράς εργασίας & της κοινωνίας

Πρόγραμμα Mentoring Π.Ι.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για το Πρόγραμμα Mentoring του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Πώς να συμμετέχω ως Mentor

Μάθετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να γίνετε κι εσείς Mentor!

Πώς να συμμετέχω ως Mentee

Θέλετε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα ως Mentee; Μάθετε λεπτομέρειες εδώ!

Το Πρόγραμμα Mentoring Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στηρίζει νέους ανθρώπους δημιουργώντας έδαφος εθελοντικής προσφοράς και συνθήκες διοχέτευσης πολύτιμης γνώσης και εμπειρίας

Η σημασία του Προγράμματος Mentoring Π.Ι.

Το Πρόγραμμα στηρίζει νέους ανθρώπους δημιουργώντας έδαφος εθελοντικής προσφοράς και συνθήκες διοχέτευσης πολύτιμης γνώσης και εμπειρίας. Οι επαγγελματίες (Μέντορες) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα προσφέρουν εθελοντικά σε νεαρά άτομα ενημέρωση και καθοδήγηση για τον επαγγελματικό χώρο στον οποίο δραστηριοποιούνται. Τέτοιου είδους στήριξη και ενημέρωση δύσκολα παρέχεται σήμερα και ως εκ τούτου είναι πολύτιμη για ένα νέο που προσπαθεί να κατανοήσει τον κόσμο της αγοράς εργασίας και να προσδιορίσει τον εαυτό του μέσα σε αυτόν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Οι Μέντορες έχουν την ευκαιρία να μεταφέρουν γνώσεις και εμπειρίες σε νέους και να επηρεάσουν θετικά την επερχόμενη γενιά, να γίνουν πρότυπο για άλλους επιχειρηματίες και επαγγελματίες στην κοινωνία της κοινωνικής ευθύνης, που χρειάζεται όλοι να δημιουργήσουμε.
Επιπλέον, το γεγονός ότι το Πρόγραμμα Mentoring δημιουργήθηκε στους κόλπους ενός Πανεπιστημίου το καθιστά ένα δυναμικό όχημα το οποίο ενδυναμώνει τη σχέση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία, επηρεάζοντας ταυτόχρονα όλες τις πτυχές της πανεπιστημιακής ζωής και κουλτούρας

Η αποστολή μας

Το Πρόγραμμα Mentoring Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δημιουργήθηκε και υλοποιείται από τις υπηρεσίες σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η αποστολή μας μέσα από το Πρόγραμμα Mentoring είναι:

  • να δημιουργούμε ευκαιρίες ανάπτυξης σχέσεων mentoring
  • να υποστηρίζουμε την ποιότητα των αλληλοεπιδράσεων
  • να παρέχουμε υποστήριξη και καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της σχέσης mentoring

Εμπειρίες από το Πρόγραμμα Mentoring

Υποστηρικτής του Προγράμματος Mentoring Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι υποστηρικτής του Προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Λογότυπο ΠΙΝΔΟΣ

H ΠΙΝΔΟΣ είναι υποστηρικτής του Προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 & 2017-2018.

Το GRAND SERAI CONGRESS AND SPA HOTEL είναι υποστηρικτής φιλοξενίας του Προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.