Εργαστήρι Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης για τους Mentees Προγράμματος Mentoring Π.Ι.

«Κατανοώ τις Ευκαιρίες & Αναπτύσσω τις κατάλληλες Δεξιότητες»

ΑΕΛΙΑ

H έμπειρη ομάδα της ΑΕΛΙΑ θα είναι κοντά μας για να δώσει στους mentee του Προγράμματος Mentoring Πανεπιστημίου Ιωαννίνων νέες ιδέες και να τους προκαλέσει να …μετρήσουν τις δυνάμεις τους σε ένα Εργαστήρι Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης που θα τους βοηθήσει:

  • να κατανοήσουν το πώς μπορούν να αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν τις επαγγελματικές ευκαιρίες
  • να αναγνωρίσουν τις κρίσιμες δεξιότητες για την επαγγελματική επιτυχία αλλά και κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα

Επιλεγμένες δράσεις για τη συμμετοχή των Mentees του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε βιωματικές εμπειρίες ενδυνάμωσής τους, λίγο πριν συναντήσουν τους Mentors τους!

Comments are closed.