Πώς να συμμετέχω ως Mentor

Γίνετε πηγή έμπνευσης για νέους ανθρώπους

Πώς μπορώ να συμμετέχω ως Mentor στο Πρόγραμμα Mentoring Π.Ι.;

Στο Πρόγραμμα Mentoring Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μπορούν να συμμετέχουν επαγγελματίες που διαθέτουν τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία σε ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο.

Οι αρχές του Προγράμματος Mentoring Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται τους όρους της διαδικασίας του Προγράμματος Mentoring Π.Ι.
Το Πρόγραμμα είναι δομημένο και θα πρέπει οι συμμετέχοντες να το υποστηρίζουν σε όλα τα στάδια υλοποίησής του (ερωτηματολόγιο παρακολούθησης, αξιολόγησης, συμμετοχή στις ομαδικές συναντήσεις).
Όλοι οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται, καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος, από το Συντονιστή του Προγράμματος.
Το Πρόγραμμα βασίζεται στον εθελοντισμό και επομένως δεν προβλέπεται χρηματική αποζημίωση για τους Mentors.
Το Πρόγραμμα δεν προβλέπει την κάλυψη των εξόδων για τις συναντήσεις Mentors – Mentees.
Στη σχέση Mentoring οι δύο συμμετέχοντες (Mentor – Mentee) φέρουν ισόποση ευθύνη για την εξέλιξη της σχέσης τους.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συζητήσουν και να συμφωνήσουν τα θέματα εμπιστευτικότητας που τους αφορούν.
Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα θα πρέπει να καθορίσουν το πλαίσιο των συναντήσεων και της συνεργασίας τους.
Όλοι οι συμμετέχοντες είναι αναγκαίο να σέβονται το διαθέσιμο χρόνο των άλλων.
Το Πρόγραμμα Mentoring του Π.Ι. δεν είναι μια διαδικασία εύρεσης εργασίας. Ο Mentor δεν είναι υποχρεωμένος σε καμία περίπτωση να προσλάβει το Mentee ή να κάνει συστάσεις γι’ αυτόν.

Προσωπικά δεδομένα

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα να συμπληρώσουν τη φόρμα που θα βρείτε παρακάτω.

Οι πληροφορίες που θα καταχωρίσετε θα χρησιμοποιηθούν από τη ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποκλειστικά και με μοναδικό στόχο την πραγματοποίηση συναντήσεων με τους φοιτητές, απόφοιτους του Πανεπιστημίου.

Τα προσωπικά σας στοιχεία θα παραμείνουν απόρρητα έως ότου επικοινωνήσουμε μαζί σας και επιβεβαιωθεί η διαθεσιμότητά σας για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Mentoring Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.