Ποιοι είμαστε

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ένα από τα μεγαλύτερα Τριτοβάθμια Ιδρύματα της χώρας, έχει επιδείξει σημαντική προσφορά στην εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα.

H Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) είναι ένα δυναμικό τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με εξωστρεφή και ανθρωποκεντρική κουλτούρα παροχής υπηρεσιών σε θέματα σταδιοδρομίας των φοιτητών και αποφοίτων του Ιδρύματος και σύνδεσής του με τον κόσμο της απασχόλησης. Αποστολή μας στη ΔΑΣΤΑ είναι να συνεισφέρουμε στη δημιουργία και την υποστήριξη ενός οικοσυστήματος μέσα στην πανεπιστημιακή κοινότητα, το οποίο θα επιτρέπει στους φοιτητές και αποφοίτους μας να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες πληροφόρησης, συμβουλευτικής και προσανατολισμού και κυρίως σε ευκαιρίες εξοικείωσης με την αγορά εργασίας και την επαγγελματική ζωή.

Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήσαμε το Πρόγραμμα Mentoring Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο μας επιτρέπει να αξιοποιούμε τη δύναμη της γνώσης, της εμπειρίας και των ανθρώπινων σχέσεων για την ενδυνάμωση των φοιτητών και αποφοίτων μας για την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Η παροχή υπηρεσιών της ΔΑΣΤΑ αναπτύσσεται μέσα από το συντονισμό δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης, του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.