Πληροφορίες για τους Mentors

Τι αναμένεται να κάνετε ως Mentor στο Πρόγραμμα Mentoring Πανεπιστημίου Ιωαννίνων;

Μια σχέση mentoring είναι μια αναπτυξιακή εμπειρία που συμβάλλει στη μάθηση και στην ανάπτυξη του mentee σε γνώσεις, δεξιότητες και στον προσδιορισμό εναλλακτικών δρόμων.

Η σχέση αυτή βασίζεται σε δύο βασικές διαδικασίες, τη δημιουργία ενός ειλικρινούς, εποικοδομητικού διαλόγου και το σχεδιασμό και υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών.

Ως εκ τούτου, ως Mentor στο Πρόγραμμα Mentoring Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεργασία σας με το Mentee σας αναμένεται:

να τον υποστηρίξετε στη διερεύνηση και προσδιορισμό των στόχων του, εκπαιδευτικών και επαγγελματικών
να τον ενθαρρύνετε στη δέσμευση στους στόχους του
να τον καθοδηγήσετε στην ανακάλυψη των δυνατών του σημείων και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του
να συμβάλλετε στη διεύρυνση του δικτύου των επαγγελματικών επαφών του
να προσφέρετε ευκαιρίες μάθησης και εξάσκησης σε σύγχρονες τεχνικές ένταξης στο εργασιακό περιβάλλον
να προσφέρετε γνώσεις και εμπειρίες από την προσωπική σας διαδρομή που θα του δώσουν ερεθίσματα για την ανάπτυξη του προσωπικού σχεδίου ανάπτυξης
να συμβάλλετε στη δημιουργία μιας σχέσης που θα διέπεται από εμπιστοσύνη και αλληλοσεβασμό

Κάτι σημαντικό...

Μέσα από το ρόλο σας ως Mentor δεν αναμένεται να προσφέρετε μια θέση εργασίας στον Mentee σας ή να υιοθετήσετε το ρόλο του παντογνώστη που καλείται να δώσει λύσεις σε όλους του προβληματισμούς του.

Μπορείτε να προσφέρετε πολλά για να τον ενδυναμώσετε να αντιμετωπίσει τις καθημερινές προσκλήσεις που έχουν σχέση με τις σπουδές και την επαγγελματική του σταδιοδρομία μέσα από την εμπειρία και τη γνώση που μοιράζεστε μαζί του και το αυθεντικό ενδιαφέρον που έχετε για αυτόν.

Θα έχω υποστήριξη στο ρόλο μου ως Mentor;

Για την ευόδωση μιας σχέσης mentoring απαραίτητη προϋπόθεση είναι και τα δύο μέρη αυτής της σχέσης να νιώθουν ασφάλεια. Από την αρχή ανάληψης του ρόλου σας ως Mentor θα λάβετε τον «Οδηγό για τον Mentor» , υλικό ειδικά διαμορφωμένο για να σας ευαισθητοποιήσει και να σας καθοδηγήσει στη συνεργασία σας με το mentee σας.

Επίσης, το Πρόγραμμα παρέχει δια ζώσης εκπαίδευση στις αρχές και τη φιλοσοφία του mentoring κατά τη διάρκεια της ομαδικής συνάντησης που απευθύνεται στους Mentors.

Ταυτόχρονα, οι συντονιστές του Προγράμματος είναι πάντα στη διάθεσή σας για καθοδήγηση ή και για επίλυση δυσχερειών που τυχόν προκύψουν κατά τη διάρκεια συνεργασίας σας με τον Mentee σας.

Γιατί να γίνω Mentor στο Πρόγραμμα Mentoring Πανεπιστημίου Ιωαννίνων;

Με τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα ως Mentor:

συμβάλλετε στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη νέων ανθρώπων
γίνεστε πρότυπο για άλλους επαγγελματίες
έχετε την ευκαιρία αναστοχασμού της πορείας σας
κερδίζετε από την επαφή με νέους ανθρώπους με φρέσκιες ιδέες και αντιλήψεις
αυξάνετε την εργασιακή σας ικανοποίηση
αναπτύσσετε το δίκτυο επαφών σας
εκπαιδεύεσθε στις αρχές και τη φιλοσοφία του mentoring
συνεργάζεσθε με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υποβαλλετε αιτηση ως Mentor